• Afwerende pinnen altijd naar onder gericht, want dieren wrijven zich van onder naar boven toe.
  •  Wanneer u niet vastmaakt aan steunstok, dan gaten ‘B’ gebruiken, m.a.w. overlappen. Wanneer u zou vastmaken aan steunstok, dan gaten ‘A’ (cfr. figuur 2) gebruiken, wanneer u die vastschroeft of nagelt in de steunstok erop letten dat de opening tussen de steunstok en eerste verticale stang, dezelfde is als de opening tussen de stangen onderling.
  •  Indien aangeplant met steunstok, kan het harnas worden vastgenageld of -geschroefd aan de steunstok middels 1 bandverbinding, om contact (wrijving) te vermijden tussen harnas en boom. Indien los rond steunstok of zonder steunstok, dan harnas lichtjes in de grond duwen d.m.v. een stok tussen de stangen te steken en te drukken op de onderste band.
  •  U kan altijd meerdere boomharnassen aan elkaar vastmaken, om zodoende de diameter te verruimen en het is dus geen probleem om bomen met dikke stammen te beschermen.
  •  Met of zonder entharnas kunt u de bovenste uiteinden van het stamharnas overplooien tot een klein kroontje, zodat de onderste takken niet beschadigd worden, cfr. figuur 1 (u kunt hetzelfde doen met een entharnas).