Water geven is vooral zeer belangrijk bij nieuwe aanplantingen. Dit moet gedurende het eerste jaar na aanplanten goed bijgehouden worden. Elke droge periode, zowel in het voorjaar, de zomer als in het najaar moet u water bijgeven indien nodig. Maar water geven is niet eenvoudig. De snelheid waarmee water wordt opgenomen in de bodem bedriegt en gaat heel traag. U zult verrast zijn hoe weinig water er wordt opgenomen en hoeveel u moet geven vooraleer de bodem enigszins vochtig is.

Hoeveel water?

De hoeveelheid water hangt sterk af van de omstandigheden op de standplaats, de soort en de grootte van de boom. Meer water is in ieder geval nodig bij:

  • een boom die volop in blad staat
  • meer zon of warmte, bijvoorbeeld door reflectie van een gevel
  • bomen in bestrating en bomen in gras
  • humusarme bodem
  • grote bomen in de nabijheid van pas geplante boom
  • veel wind
  • wintergroene bomen
  • lage grondwaterstand

 Vergeet ook de vaste planten, struiken en heesters niet !!!